Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy jest największą parafią diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest też najstarszą parafią luterańską na Mazowszu. Początki działalności ewangelików warszawskich sięgają XVI wieku, jednak parafię erygowano dopiero w 1775 roku, a w latach 1778-1781 budowano kościół Świętej Trójcy. Był on największym budynkiem XVIII-wiecznej Warszawy. Nasz kościół do dziś jest jednym z kluczowych miejsc nie tylko na religijnej i kulturalnej mapie Warszawy, lecz także posiada ogromne znaczenie dla polskiego ruchu ekumenicznego oraz historii polskich luteranów.

Dzieje Parafii Świętej Trójcy to, oprócz dynamicznego życia religijnego, kilkaset lat zaangażowania charytatywnego (diakonat i dom opieki Tabita, szpital ewangelicki przy ul. Karmelickiej zlikwidowany przez Niemców w 1943 roku, ochronki i inne placówki dobroczynne dla mieszkańców Warszawy bez względu na wyznanie), edukacyjnego (Liceum Ewangelickie im. Mikołaja Reja i Gimnazjum Żeńskie im. Królewny Anny Wazówny), gospodarczego i kulturalnego (Edward Wende, Bogumił Zug, Jan Chrystian Szuch, Samuel Bogumił Linde, Wojciech Gerson, Karol August Freyer). We wrześniu 1939 roku kościół Świętej Trójcy oraz znaczna część własności parafialnej zostały zniszczone przez hitlerowców. Po wojnie odbudowano kościół i kamienice przy ul. Kredytowej 4.

Dzisiaj poprzez różne formy działalności duszpasterskiej, w tym ekumenicznej, charytatywnej (diakonijnej), kulturalnej i edukacyjnej (Centrum Lutheraneum, Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, cykle koncertowe) Parafia Świętej Trójcy kontynuuje chlubne tradycje przodków, którzy przyczyniali się do dobrobytu i bogactwa duchowego Warszawy oraz Polski.

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie posiada ok. 2000 wiernych i swoim zasięgiem obejmuje Warszawę, a także aglomerację podwarszawską. Parafia posiada XVIII-wieczny Cmentarz przy ul. Młynarskiej, Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” oraz kościół filialny w Warszawie-Włochach. Służbę w parafii pełni trzech duchownych oraz katechetka. Przy Parafii działa m.in.: Międzyszkolny Punkt Katechetyczny, Niedzielne Przedszkole Parafialne, Komisja Diakonijna, Społeczny Instytut Historyczny oraz dwa chóry.

Proboszczem jest od 2007 roku ks. Piotr Gaś, radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP. W parafii pracuje jeszcze dwóch duchownych: ks. Karol Niedoba (wikariusz) oraz diakon Małgorzata Gaś.

Strona internetowa Parafii Świętej Trójcy:
www.trojca.waw.pl

 

Strona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

www.luteranie.pl

 

: : Okolicznościowe kazania na serwisie wrzuta.pl w formacie mp3

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Św. Trójcy w Warszawie

ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa

www.trojca.waw.pl

© Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, projekt i realizacja Marcin Jóźwik, marcin-jozwik.pl, Wrocław 2010